Об`єктивний інформаційний канал
для професіоналів галузі

Фармацевтична галузь/ Pharmaceutical Industry review, 2023, №6 (99) листопад

Досягнення максимальної ефективності завдяки використанню контейнерних змішувачів від компанії L.B. Bohle

Перший контейнерний змішувач виробництва L.B. Bohle був випущений у 1987 р. З того часу німецька технологічна компанія виготовила тисячі одиниць цього обладнання. Щодня на виробничих лініях у всьому світі використовуються різноманітні системи для змішування.
Завдяки інноваційному дизайну, гнучкості та тривалому терміну служби машин компанія L.B. Bohle стала лідером світового ринку серед виробників змішувальних систем для фармацевтичного виробництва.

Висока універсальність і масштабованість

Лінійка блендерів характеризуєть­ся високим ступенем універсаль­ності в дизайні та виробництві. Це дозволяє адаптувати їх до індиві­дуальних виробничих вимог за­мовника та виконання щоденних операцій. Усі контейнерні бленде­ри L.B. Bohle використовуються у різноманітних виробничих проце­сах у фармацевтичному, хімічному та нутрицевтичному виробництві.

Завдяки запатентованим змі­шувальним елементам, встанов­леним на внутрішній стороні кришки контейнера, усі системи забезпечують однорідне змішу­вання порошку. Залежно від про­цесу можливе масштабування до об’єму 12 000 л.

Зазвичай ємності для змішу­вання поставляються як змінні конструкції об’ємом до 2400 л. Інноваційна система змішування дозволяє використовувати ко­жен контейнер з метою ефективного змішування від 20 до 85% загального об’єму контейнера для досягнення щільності від 0,2 до 1,2 кг/дм3.

Ще однією важливою особли­вістю конструкції є системи фік­сації: L.B. Bohle пропонує своїм клієнтам п'ять різних систем.

Швидкі фіксатори з електронним управлінням

Найчастіше використовують систе­ми зі стандартною підйомною опо­рою і затискачами. Контейнери фіксуються за допомогою чотирьох затискачів з електронним управ­лінням. Змішувач може працювати з контейнерами об’ємом до 1200 л без застосування додаткового підйомного обладнання. За необхід­ності кришка контейнера може бути оснащена подрібнювачем. Привід цього подрібнювача інте­грується у підйомний кронштейн змішувача.

Інший тип конструкції змішува­ча має можливість обертатися навколо своєї вертикальної осі, що дозволяє оптимально адаптувати його до вимог замовника. Додат­ковими перевагами такої конструкції є довгий термін служби та надзвичайно низькі вимоги до об­слуговування.

В іншій версії змішувача для фармацевтичного виробництва, що досить часто застосовується, контейнер встановлюється на опо­ру системи затискачів з перехідни­ми трубками. При цьому два гвин­ти на передній стороні фіксують контейнер і запобігають його змі­щенню. Як і в інших змішувальних системах виробництва компанії L.B. Bohle, контейнер піднімається та обертається з допомогою систе­ми змішування.

Ідеальне рішення для автоматизованої фіксації контейнера

Підйомна колона у третьому варіан­ті оснащена ексцентрично розта­шованими затискачами. Контейне­ри піднімає вилковий механізм і за допомогою ексцентричного руху їх автоматично фіксують тримачі у вигляді так званих адаптерних тру­бок. Це дуже безпечний спосіб фік­сування, який ідеально підходить для автоматичного захвату контей­нерів, наприклад, розташованих на направляючих. Якщо контейне­ри оснащені рамою, їх також мож­на піднімати і опускати в перевер­нутому положенні. Така система теж може бути оснащена поворот­ним механізмом для обертання навколо вертикальної осі.

Четверта версія змішувальних систем має підйомну колону із силовими затискачами. Вони притискають нижню раму стійки, забезпечуючи тим самим надійну фіксацію контейнера до опорної рами.

Їх можна регулювати або за допомогою регулювання опор, або направляючих, розташованих на корпусі машини. Обробка про­дукту може відбуватися під пря­мим кутом або під кутом до 30°, щоб відповідати традиційним про­цесам змішування. Подібна систе­ма зарекомендувала себе протя­гом багатьох років використання на змішувачах Bohle SFM.

П’ятий варіант змішувачів – це система, в якій підйомна коло­на оснащена гідравлічними затискачами. Контейнери з допомо­гою гідравліки фіксуються між нерухомою та рухомою частина­ми опори. Безпечну роботу систе­ми забезпечують різноманітні датчики з відповідним управлін­ням. Зусилля, що застосовується, залежить від різних типів контей­нерів. Також є можливість фіксу­вати контейнери під кутом 30°. У поєднанні з підйомною колоною конструкція є особливо гнучкою і, найголовніше, займає невелику площу.

Змішувальний контейнер в Інноваційному центрі 

Усі ці п’ять версій змішуваль­них систем виробництва компанії L.B. Bohle характеризуються гнучкістю конструкції незалежно від типу ємності, яку для цього вико­ристовують.

Отже, незалежно від типу кон­тейнерів (круглі або квадратні) змішувачі L.B. Bohle забезпечать чудові результати змішування.

Лабораторні змішувачі для досліджень і розробок

Спеціально для проведення досліджень і розробок компанія L.B. Bohle створила лаборатор­ний змішувач LM 40, який гаран­тує високу гнучкість, мобільність, масштабованість і швидку ви­грузку.

Сучасні лабораторні змішувачі призначені для оптимального однорідного змішування фармацевтичних речовин. Висока ефек­тивність змішувача LM 40 досяга­ється завдяки інноваційному па­тенту L.B. Bohle на основі принци­пу протитечійного процесу. Цей унікальний метод також захищає оператора та продукт від забруд­нення під час роботи.

Сучасний лабораторний змішу­вач LM 40 оптимізований для про­ведення досліджень і розробок, а також відповідає всім чинним ви­могам GMP щодо конструкції, екс­плуатації та управління.

Спеціально для проведення досліджень і розробок компанія L.B. Bohle створила лабораторний змішувач LM 40, який гарантує високу гнучкість, мобільність, масштабованість і швидку вигрузку

Цей змішувач має компактну універсальну конструкцію. Він живиться від двигуна змінного струму, розташованого всередині корпусу машини для досягнення максимальної ефективності. Па­нель керування також інтегрова­на в корпус машини для легкого керування.

Контейнери, оснащені перехідними направляючими, легко підбирає вбудована система під­йому вилкового навантажувача лабораторного змішувача. Уні­версальність полягає в можливо­сті використовувати квадратні контейнери, бочки, двоконусні контейнери, V-­подібні ємності та інші спеціальні контейнери для змішування. Крім того, додатко­вий мобільний підйомник гаран­тує, що всі контейнери можна легко підняти.

Компактність, обертання навко­ло осі та невелика площа роблять цей лабораторний змішувач іде­альним для експлуатації в середо­вищі з обмеженим простором.

Масштабована продуктивність від 5 до 12 000 л

Лабораторний блендер LM 40 доз­воляє легко масштабувати вироб­ництво до необхідного розміру, за­безпечуючи робочі об'єми від 5 до 12 000 л. Результати змішування можна легко масштабувати для змішувача більшого об’єму.

Компанія L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH
Тел.: +49 (0) 2524-9323-150
www.lbbohle.de

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Михаил Курако» 
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Лютеранська, 3, оф. 11
Тел.: +380 (44) 279-30-95 (31-04)
Факс: +380 (44) 270-56-17
www.kurako.com
kurako@kurako.com

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт