Объективный информационный канал
для профессионалов отрасли

Фармацевтическая отрасль/ Pharmaceutical Industry review, 2024, 1 (100) Mарт

Обзор тенденций во вторичной упаковке

Вторинне пакування фармацевтичної продукції має відповідати глобальним і локальним вимогам, серед яких перше місце посідає екологічність. Інші тенденції у вторинному пакуванні зумовлені потребою в більш складному дизайні картонної упаковки, комплектації та впровадженні функцій захисту від дітей, серіалізації, захисту від підробок або інтелектуальних функціях.

Ці потреби спонукають до роз­витку кодування, маркування та друку. Також зростає залежність від постачальників, які надають допомогу в розробці дизайну, щоб коробки, етикетки та вкладиші були ефективно використані на пакувальній лінії, захища­ли продукт протягом усього ланцюжка постачання та відповідали вимогам із боку представників регуляторних органів, виробників лі­ків або контрактних організацій, що здійснюють виробництво/паку­вання, а також медичних працівників і пацієнтів.

Акцент на стійкості

Споживчі вимоги є рушійною си­ лою впровадження принципів ста­ лого розвитку. Erwin Klünder, керів­ ник відділу продажів, охорони здо­ров’я та універсальної упаковки компанії Graphic Packaging International (GPI), каже: «Спожи­вачі хочуть робити більш свідомий сталий вибір під час покупки [1]. Вони очікують, що компанії допо­можуть їм досягти цієї мети, надаю­чи якісну продукцію, зокрема і упа­ковку».

З огляду на таку увагу до стало­го розвитку  з  боку  споживачів,  а також через посилення тиску регуляторних органів щодо змен­ шення відходів «…власники брен­дів намагаються продемонструва­ти  свою  прихильність  до  сталого розвитку», — повідомляє Ward Smith, директор з маркетингу та розвитку бізнесу компанії Keystone Folding Box.

Marga Romo, керівник відділу маркетингу MM Packaging підрозділу MM Group, зазначає, що в процесі розробки нових продуктів «...фармацевтичний бізнес повинен мати повне уявлення про за­гальний вплив продукту на навколишнє середовище ще до того, як він потрапить на ринок. Це перед­бачає оцінку повного ланцюжка поставок щодо викидів типу Scope 3. Ми враховуємо це у наших виробничих операціях, надаю­чи пріоритет ресурсооптимізованому виробництву та придатності до вторинної переробки. Таким чином рухаючись до дійсно цирку­лярної економіки».

«Стале пакування передбачає скорочення або повну відмову від застосування пластику, полегшен­ня та зменшення маси упаковки, перехід на пакувальні матеріали, придатні для вторинної переробки, з метою досягнення циркулярної економіки, використання віднов­люваного паперу, правильний розмір (кубічна ефективність) та мінімізацію кількості розмірів і конфі­ гурацій упаковки», — додає John Lackner, президент та головний операційний директор компанії Colbert Packaging.

Винятком у використанні таких матеріалів, як картон, що краще піддаються переробці, є продукція, призначена для хірургічних відділень. Для цього напряму фармацевтичні виробники хочуть мати матеріал, який ще й так би мовити «виглядає чистим». «Це все про зовнішній вигляд і чистоту», — за­значає Paul Glintenkamp, віце­ президент з продажу компанії Aphena Pharma Solutions, яка здійснює контрактне виробництво і пакування фармацевтичних пре­паратів. Деякі виробники ліків вирішили це питання, замовляючи картон із покриттям з обох боків.

Досягнення в галузі простежуваності, маркування та друку

Посилення регулювання стимулює попит на вдосконалені технології простежуваності, серіалізації та передсеріалізаційної підготовки для гарантування безпеки продук­ції та боротьби з підробками.

Keystone Folding Box часто на­ дає рекомендації щодо графічних змін для оптимізації лазерного або струменевого друку відомостей про серію, партію та термін придат­ності. У деяких випадках, за слова­ми Ward Smith, клієнти просять додати QR­коди з додатковою інформацією або інструкцією до ліків.

Компанія Aphena Pharma Solutions, яка реалізує три рівні серіалізації, допомагає клієнтам по­ліпшити дизайн упаковки та короб­ки, щоб гарантувати, що серіалізація не порушить ефективність пакувальної лінії. Це означає розробку упаковки таким чином, щоб коди можна було прочитати без додаткових маніпуляцій. «Маркетологи та графічні дизайнери не завжди за­ мислюються над тим, як внутрішні системи пакування або вимоги до упаковки можуть ускладнити зчитування коду в режимі онлайн», — по­яснює Paul Glintenkamp. Крім того, інтерес до лазерного кодування зростає через занепо­коєння щодо чіткості коду та його читабельності без розмиття.

«[Aphena] нещодавно додала лазерні кодери на двох лініях і проводить відповідні дослідження, аби переконатися, що код, надрукований лазером, менш схильний до потертостей, ніж код, надрукований струменевим способом», — каже Paul Glintenkamp.

Лазерне нанесення кодування, яке вважають чіткішим, швидшим та ефективнішим за альтернативні технології, є основним напрямом попередньої обробки покриття Clear Code від MM Packaging, яке дає змогу наносити точні та стійкі висококонтрастні візерунки.

Гнучка послуга серіалізації від GPI відповідає найновішим специфікаціям з відстеження лікарських за­собів і може містити суворі вимоги, що висуваються до кодування, зокрема відповідні коди Європей­ського Союзу (ЄС), китайські коди C128, ветеринарні коди та більш специфічні для країни формати (на­приклад, італійські етикетки Bollini).

Технології кодування, маркуван­ня та друку уможливлюють кастомізацію на пізніх стадіях, необхідну з огляду на зменшення розмірів партій, що пов’язано зі поширенням доступності індивідуальних лікарських засобів і методів лікування рідкісних хвороб. «Процеси пакування повинні забезпечувати висо­коефективний та автоматизований друк індивідуальної інформації (на­ приклад, спеціальні мовні версії)», — впевнений Erwin Klünder.

Інноваційні дизайни

Нові дизайни складного картонного пакування та еволюція упаковки типу «гаманець» задовольняють попит на екологічні, безпечні для дітей та «розумні» варіанти пакування. Екологічність можна підви­щити, змінивши матеріали на волокнисті, які відповідають вимо­гам, що висуваються до експлуатаційних характеристик, водночас збільшуючи окружність упаковки.

«Ці матеріали можна використову­вати окремо або в поєднанні з бар’єрними покриттями чи плівками для створення гібридних рішень», — наголошує Erwin Klünder. Крім того, вдосконалення друку з використанням металевих ефектів або фарб на водній основі може замінити металізований поліети­ лентерефталат/паперові ламінати на більш придатний для вторинної переробки картон.

«Розумна» упаковка типу «гаманець» із захистом від дітей

Поширення упаковок типу «гама­ нець», які допомагають пацієнтам правильно приймати препарат у відповідній дозі, продовжить зростати, особливо для лікарських за­собів зі складним режимом дозу­вання або серйозними застереженнями щодо правильного застосування та протипоказань. Наприклад, упаковка Key­Pak F1 від компанії Keystone Folding Box для блістерів із твердими лікарськими формами забезпечує захист від дітей і дає змогу інтегрувати інтелектуальну технологію, яка контролює і записує дані щодо прийому дози.

«Розумний» дизайн Key­Pak із захистом від дітей оснащений електронікою від Schreiner Medipharm і дає можливість вести електронний щоденник прийому ліків у режимі реального часу. Кожна комірка оснащена специфічними датчиками, що генерують дані щоразу, коли пацієнт відкриває дозу препарату. Такі відомості, як час і дата відкриття та місцезнахо­дження комірки, зберігаються у вбудованій електроніці і можуть бути передані за допомогою технології ближнього радіозв’язку (NFC) або Bluetooth для точного відстеження дотримання пацієнтом режиму прийому ліків. Також можна надсилати пацієнтам нагадування про прийом ліків і корегувати план терапії. У поєднанні зі спеціальним програмним забезпеченням мож­ливе централізоване відстеження, а також документування та аналіз даних. Конструкція пристосована практично до будь­якого режиму дозування завдяки налаштуванню кількості, розташуванню та формі порожнин блістерів. Поліпшена якість даних може прискорити про­цес клінічних випробувань і пришвидшити схвалення нового лікарського засобу [2].

Компанія Colbert Packaging та­кож пропонує паперові альтернати­ви пластиковому пакуванню. Її еко­логічно чиста картонна упаковка One Clean Carton має низьку міграцію, слабкий запах і низький рівень летких органічних сполук. Як і бага­то інших постачальників вторинної упаковки, компанія впроваджує сталі практики у своєму ланцюжку постачання, використовуючи де­ ревне волокно із сертифікованих джерел. Крім того, «інвестиції у віт­рові REC (кредити на відновлювану енергію) підтримують програму ста­лого розвитку [Colbert], а участь у платформі рейтингів сталого роз­витку EcoVadis дає змогу [компанії] постійно вирішувати та вдоскона­лювати загальні зусилля зі сталого розвитку», — каже John Lackner.

Що далі?

Розробка в галузі екологічного пакування від Körber Pharma Експерти прогнозують, що у 2024– 2025 рр. попит на екологічне паку­вання посилиться, оскільки сектор намагатиметься дотримуватись норм законодавства, що змінюються, зокрема запропонованого ЄС Регламенту про пакування та відходи пакування (PPWR), Кодексу екологічних вимог Великої Британії, Ди­ рективи ЄС про екологічні вимоги та розширених схем відповідальності виробників, що впроваджуються  в усьому світі.

«Підхід до дизайну упаковки, орієнтований на пацієнта, стане ключовим для поліпшення досвіду пацієнта та забезпечення доступності для людей з різними фізичними потребами або обмеженими руховими можливостями», — запевняє Erwin Klünder.

Нормативно­правові акти, національна та міжнародна співпраця сприятимуть зусиллям, спрямова­ним на підвищення рівня сталості. Наприклад, Пакт США про пластма­си об’єднує всі ланки ланцюжка створення вартості пластмас, щоб переглянути дизайн, застосування та повторне використання пласт­мас. «Головна мета — зменшити кількість пластикових відходів у навколишньому середовищі та створи­ти економіку замкненого циклу для пластику», — наголошує Ward Smith. Питання сталого розвитку набуде ще більшої актуальності після затвердження PPWR, оскільки він уперше підпадає під сферу дії законодавства про відходи паковання, що передбачає можливість вторинної переробки фармацевтичних упаковок. Erwin Klünder пояснює: «Це означає, що медична упаковка по­винна бути спроєктована таким чином, щоб сприяти ефективній переробці, а також щоб її було легко зби рати і сортувати в окремі потоки від­ходів. Крім того, в результаті переробки повинен утворюватися вто­ринний матеріал, який має достатню якість, аби замінити первинний ма­теріал. Паперові матеріали, що використовуються в картонній та гофрованій упаковці, є очевидним вибором, який допоможе галузі переосмислити вторинну та третинну упаковку. Вони вже можуть бути пе­рероблені в широких масштабах — у Європі переробляється 82,3% упаковки на основі волокон [3], у США — 81% [4] — і мають повністю відпові­дати критеріям Design for Recycling».

«Ми вважаємо, що первинний акцент буде зроблено на зниженні загального вмісту пластику у фармацевтичній упаковці, [і] ...переході на картон, що легко переробляється», — говорить Marga Romo з MM Packaging, яка за допомогою дочірньої компанії MM Board & Paper розробляє варіанти картону з переробленим вмістом.

Окрім сталого розвитку, інші сфери зростання передбачають постійний акцент на якості з ширшим використанням систем технічного зору на всіх етапах виробництва вторинної упаковки та подальше впровадження технологій «розумного» пакуван­ня. Вони все частіше ґрунтуються на радіочастотній ідентифікації та технології NFC, здатні перетворити окремі пакувальні одиниці на точки даних, які можна відстежити, відкриваючи нові горизонти прозорості та даючи змогу фармацевтичному бізнесу ухвалювати рішення щодо ланцюжка постачання на основі цих даних.

«Фармацевтичний сектор... побачить, що «розумне», підключене до мережі пакування відіграватиме більш важ­ливу роль у збереженні безпеки па­цієнтів», — прогнозує Marga Romo.

Функції безпеки і захисту від під­робок набудуть подальшого розвит­ку, щоб захистити продукти, бренди та споживачів. Багаторівневі відкриті та приховані технології захисту від підробок будуть потрібні для того, щоб перешкоджати підробці високоцінних продуктів, таких як препарати для лікування ожиріння, що стрімко набирають обертів.

Збільшення кількості продуктів, які споживач вживає самостійно, вплине на дизайн упаковки та про­цеси ланцюжка поставок. «Підхід до дизайну упаковки, орієнтований на пацієнта, стане ключовим для по­ ліпшення досвіду пацієнта та забез­печення доступності для людей з різними фізичними потребами або обмеженими руховими можливос­тями», — запевняє Erwin Klünder.

За прогнозами Paul Glintenkamp, зважаючи на таку активність та роз­ширення розробки біосимілярів і но­вих лікарських засобів, контрактне виробництво та пакувальні потуж­ності стануть більш обмеженими. Як наслідок, контрактним виробникам і пакувальним організаціям потрібно буде збільшувати свій робочий по­тенціал, а в деяких випадках і нарощувати додаткові потужності.

https://www.pharmtech.com/view/navigating-trends-in-secondary-packaging

 Література

  1. Shorr Packaging, The 2022 Sustainable Packaging Consumer Report. White July 20, 2022.
  2. Schreiner MediPharm. Schreiner MediPharm Enables Digital Adherence Monitoring with New Child­Resistant Smart Blister Wallet. Press Nov. 28, 2023.
  3. A Journey through Recycling of Fibre­Based Packaging. 4evergreenforum.eu. Accessed Dec. 7, 2023.
  4. Two Sides North Paper­Based Packaging Is Recycled More than Any Other Packaging Material. twosidesna.org. Accessed Dec. 7, 2023. PT.
X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт