Об`єктивний інформаційний канал
для професіоналів галузі

Фармацевтична галузь/ Pharmaceutical Industry review, 2023, №2 (95) квітень

Компанія Cosmar – відповідь викликам сучасного ринку виготовлення аерозолів та pMDI

Cosmar – компанія, яка працює на ринку більше 30 років і не зупиняється в своєму розвитку. Вона виробляє лінії для виготовлення традиційних аерозолів і аерозолів Bag On Valve
(BOV – клапан з мішком), а також pMDI (дозованих інгаляторів під тиском). Асортимент продукції Cosmar включає напівавтоматичні лінії для дрібносерійного виробництва, а також повністю автоматичні лінії. Кожна лінія, кожен окремий блок створений відповідно до вимог замовника, гарантуючи підвищену безпеку, високу гнучкість і надійність.

За останні 10 років компанія розробила ще більше техно­логій, щоб гідно відповідати викликам сучасного ринку щодо якості та надійності обладнання. Завдяки цьому з’явилися лінії, ке­ровані серводвигунами, які забез­печують більшу гнучкість і високу продуктивність.

Обладнання компанії Cosmar призначено для такого спектра застосувань:

 • косметика – піни для гоління, дезодоранти, лаки для во­лосся;
 • побутові – освіжувачі повітря, засоби для чищення повер­хонь, засоби від комах;
 • технічні – мастила, фарби, си­лікони;
 • фармацевтика – назальні спреї, pMDI.

З 2018 р. Cosmar належить іноземному інвестору – Majesty Packaging Group, який володіє найбільшою компанією з вироб­ництва клапанів і компонентів.

Завдяки цьому Cosmar змогла дослідити більшість світових рин­ків і розширити свою пропозицію, розробляючи лінії для виробниц­тва клапанів Bag on Valve, які сьо­годні становлять значну частину замовлень компанії.

Крім того, розроблені висо­копродуктивні системи, і натепер Cosmar може постачати лінії, що відповідають найсуворішим вимо­гам, що діють у фармацевтичній галузі.

Беручи до уваги постійне зростання попиту та підтримку партнера Majesty, світового ліде­ра у виробництві аерозольних компонентів, таких як клапани, приводи та дозатори, фахівці Cosmar створили професійну команду, збільшивши внутрішні ресурси, тож сьогодні компанія може претендувати на звання од­ного з найважливіших виробників у галузі.

Співпраця з Італійським універ­ситетом стала важливим кроком до впровадження проєкту з вироб­ництва ліній для фармацевтичного сектору високого рівня, зокрема для технології BOV (мішок на кла­пані) та pMDI (дозованих інгалято­рів під тиском).

До проєкту було залучено про­фесіоналів, які утворили команду, що працює як для технологічного, так і для стратегічного розвитку, приділяючи особливу увагу зов­нішньому ринку.

Нові ресурси в галузі дизайну, розвитку бізнесу та обслуговуван­ня клієнтів дозволяють Cosmar стати одним із найважливіших гло­бальних гравців у секторі поста­чання аерозольних систем, таким чином задовольняючи місію бути стратегічним партнером для своїх клієнтів.

У 2020 р. компанія Cosmar пе­реїхала на абсолютно новий за­вод поблизу аеропорту Мілана та покращила організаційну схему, щоб відповідати найсуворішим вимогам замовників.

Філософія компанії полягає в тому, щоб забезпечити якісне обслуговування та оперативне реагування на потреби клієнтів. Це основна цінність і першочерго­ве правило компанії.

Cosmar отримала кваліфіка­цію для виробництва pMDI завдя­ки команді експертів, які протя­гом останніх 10 років виконували важливі проєкти для клієнтів у Європі, США та на Близькому Сході.

Якість обладнання, розробле­ного компанією Cosmar, відпові­дає найвищому технологічному рівню згідно зі стандартами фар­мацевтичної галузі. Cosmar може надати одноступеневе та двосту­пеневе обладнання для напов­нення.

Типи систем, які виробляє ком­панія Cosmar:

 • Напівавтоматичні та повністю автоматичні лінії (до 200 шт./хв).
 • Обладнання для наповнення традиційних аерозолів.
 • BOV (мішок на клапані) з проце­сом UTC­-обтиску.
 • Розпилювальні насоси.
 • pMDI.
 • Наповнювачі для рідин.
 • Наповнювачі для парфумів.
 • Машини для перевірки герме­тичності.

Компанія Cosmar використовує новітні технології – починаючи від витратомірів для дозування до серводвигунів для всіх елементів керування машинами. Усім облад­нанням компанії можна керувати дистанційно та підключити його до серверу компанії.

Фахівці компанії вивчають та аналізують фармацевтичний про­цес з урахуванням потреб клієн­тів, а також надають усю необхід­ну документацію для процесу пе­ревірки.

Регіональний представник «Бютлер & Партнер»

https://butlerpartner.com/

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт