Objective informational resource
for industry professionals

Pharmaceutical Industry review/Фармацевтична галузь, 2024, 1 (100) Березень 2024

Extracted. Leached. Identified Екстраговані. Вилужені. Ідентифіковані Обладнання компанії Agilent для ідентифікації речовин, що мігрують із упаковки та систем доставки лікарських препаратів

Ідентифікація невідомих речовин — складна задача, вирішення якоїпотребує не лише спеціальних знань і навичок, але й обладнання, якедосить рідко наявне в лабораторіях на підприємствахфармацевтичної галузі. Щодо ідентифікації домішок, то ця задача щескладніша: такі методи, як, наприклад, ЯМР або рентгеноструктурний аналіз, вимагають значних кількостей чистих зразків цих домішок ітому не можуть бути використані напряму. Для вирішення цієї задачіпослуговуються комплексним підходом, який є складнішим, аніж ті,які зазвичай використовують для аналізу фармацевтичних продуктів.

Рис. 1. Мас-спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою Agilent 7900 ІЗП-МС з октопольною коміркою четвертогопокоління дозволяє визначати неорганічні домішки у концентраціях на рівні ppt і нижче

Первинна фармацевтична упаковка та системи доставки ліків безпосередньо контактують з лікарською формою, тому завжди існує ризик її забруднення. Останнім часом тема ідентифікації екстрагованих і вилужених (Extractables and Leachables—E&L) речовин стала все більше цікавити професіоналів галузі, про що свідчить кількість публікацій у фахових виданнях. Речовини, що мігрують, можна умовно поділити на неорганічні, леткі органічні та нелеткі органічні. Компанія Agilent пропонує обладнання для ідентифікації і кількісної оцінки кожного із типів цих сполук.
Неорганічні сполуки
Світові регуляторні органи зазвичай рекомендують для аналізу багато елементних домішок використовувати методи оптично-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (ІЗП-ОЕС) та мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ІЗП-МС). Також іноді припустимим є застосування інших методів, наприклад атомно-абсорбційної спектроскопії (ААС), за умови, що вони відповідають їхнім вимогам. Однак, якщо йдеться про найвищу чутливість та можливість ідентифікації невідомих домішок, тоді ІЗП-МС є найкращим вибором. У статті [1] розглянуто питання щодо застосування методу ІЗП-МС Agilent 7900 для аналізу неорганічних домішок у пластикових контейнерах, які використовують для очних крапель.
Леткі органічні сполуки
Аналіз летких компонентів зазвичай здійснюють за допомогою газової хроматографії із мас-селективним детектуванням (ГХ-МС). Мас-спектрометричні аналізатори квадрупольного типу дозволяють проводити ідентифікацію за бібліотеками мас-спектрів. Проте, якщо йдеться про ідентифікацію невідомих компонентів у слідових кількостях, якість мас-спектра може бути недостатньою для ідентифікації. Тому для вирішення таких завдань рекомендують за можливості використовувати тандемний квадрупольно-часопролітний детектор високої роздільної здатності (Q-TOF). Зменшуючи енергію іонізації, можна збільшити ймовірність отримання молекулярного іона, а отримана точна маса (точність<2ppm) дозволяє розрахувати брутто-формулу. Також додаткову інформацію можна отримати шляхом фрагментації кожного окремого іона. Переваги ГХ-МС-МС на базі детектора Agilent7250 Q-TOF описано в публікації [2], присвяченій аналізу компонентів, що екстрагуються та вилужуються з одноразової системи для біопроцесів

Рис. 2. Тандемний квадрупольно-часопролітний детектор високої роздільноїздатності Agilent 7250 Q-TOF для газового хроматографа — найкращий вибірдля ідентифікації летких компонентів, що екстрагуються і вилужуються

Рис. 3. РХ-МС-МС Agilent із квадрупольно-часопролітним детектором,встановлений в Мюнхені в лабораторії Eurofins Medical Device Testing(скриншот відео з офіційного YouTube-каналу лабораторії)

Нелеткі органічні сполуки
Для аналізу нелетких компонентів найчастіше використовують метод рідинної хроматографії. Мас-селективні детектори високої роздільної здатності найкраще підходять для ідентифікації невідомих сполук. Спектральні дані дозволяють отримати інформацію про склад і структуру компонентів. Також для ідентифікації застосовують бібліотеки PCDL (Personal Compound Database and Library). Одна з переваг часопролітних детекторів Agilent полягає в тому, що їхня висока роздільна здатність не залежить від швидкості збору даних, що робить ці детектори придатними для швидкісної хроматографії (UHPLC). У публікації [3] наведено приклад використання системи Agilent UHPLC із квадрупольно-часопролітним детектором для аналізу компонентів, що мігрують із пластикових контейнерів для офтальмологічних препаратів.
Програмне забезпечення Mass Profiler Professional
Аналіз екстрагованих та вилужених сполук є викликом для інтерпретації великих обсягів інформації, пошуку збігів та порівняння масивів даних. Ручний аналіз є трудомістким, забирає багато часу та може бути джерелом помилок. Компанія Agilent створила хемометричне програмне забезпечення Mass ProfilerProfessional (MPP), що виконує статистичний аналіз будь-яких мас-спектральних даних та надає можливість швидкої візуалізації розподілу сполук у зразках. Приклад диференційного аналізу масиву мас-спектрометричних даних наведено у статті [4].
Як правильно підібрати обладнання?
Для аналізу кожного вищезгаданого типу екстрагованих і вилужених речовин можна використовувати декілька варіантів обладнання із лінійки Agilent. Аби поставлене обладнання правильно вписалося у вибрану стратегію підприємства, рекомендуємо заздалегідь звернутися до офіційного дистриб’ютора в Україні — компанії «АЛСІ-ХРОМ», спеціалісти якої радо поділяться як власним досвідом, так і досвідом Agilent у вирішенні проблем, а також допоможуть із вибором типу обладнання та конфігурації.

Список літератури

  1. Paige Solomon, Jenny Nelson. Determination of Extractable andLeachable Elements Using ICP-MS (University of California andAgilent Technologies). Agilent publication 5994 — 4340EN.
  2. Kevin Rowland, Mark Jordi, Kai Chen, and Jennifer Sanderson(Jordi Labs and Agilent Technologies). Analysis of Extractable andLeachable (E&L) Compounds Using a Low-Energy EI-CapableHigh-Resolution Accurate Mass GC/Q-TOF. Agilent publication
    5991— 8198EN.
  3. Syed Salman Lateef, David A. Weil, Mahsan Miladi, Dan-Hui-DorothyYang, Shi-Fen Xu, and Emma Rennie. Application of an AccurateMass Database and Library for the Screening and Verification ofExtractables and Leachables in Pharmaceutical Drug Products.Agilent publication 5991 — 6828EN.
  4. Syed Salman Lateef, Upendra Simha, and Andreas Tei. DifferentialAnalysis in Screening Assays for Extractable and LeachableCompounds. Agilent publication 5991 — 6688EN.
  5. Analysis of Extractables and Leachables. Overview, Technologies,Best Practices — Chemical and Engineering News (доступна дляскачування після реєстрації).

 

Офіційний дистриб’ютор компанії Agilent в Україні — ТОВ«АЛСІ-ХРОМ»
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 22/1, офіс 70

Тел.: +38 (044) 521-95-40, гаряча лінія сервісної підтримки: 0 800 40 11 22 (безкоштовно)
lab@alsichrom.com                                 alsichrom.com

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт